Contact
Contact

Laurens

Video Learning

De gedragscoach is ontwikkeld om het proces van de analyse van oorzaken van gedrag te verdiepen. De ervaring is dat er geen instrumenten zijn die zorgprofessionals kunnen helpen om tot een betere analyse van gedrag te komen. Het komt helaas nog steeds te vaak door dat er uitgebreid nagedacht wordt over oplossingen voor bepaald gedrag, terwijl de oorzaken nog niet onderzocht zijn. Daardoor worden soms interventies ingezet, die niet de oorzaken van het gedrag wegnemen waardoor deze blijven bestaan. Vaak zie je ook dat professionals wel kennis hebben van bepaalde gebieden van oorzaken, maar daardoor andere mogelijke oorzaken over het hoofd kunnen zien. Belangrijk is dat er breed wordt gekeken bij de analyse, waarbij het liefst vanuit diverse disciplines en oogpunten naar iemand wordt gekeken. De gedragscoach is een instrument dat kan worden gebruikt om de zorgprofessional te helpen om goed na te denken over oorzaken, voordat wordt overgegaan tot het nadenken over oplossingen. Het mooie is dat de gedragscoach kan worden gebruikt binnen een bestaand digitaal patiëntendossier, maar ook apart als website.

Gedragscoach

Binnen 2 soorten patiëntendossiers (ONS en mijncaress) is er een formulier gemaakt wat door zorgprofessionals kan worden ingevuld als ondersteuning van deze analyse.

Bij elk invulformulier kan men per invulveld op een link klikken, waarbij er een filmpje wordt geopend waarin de gedragscoach uitleg geeft over mogelijke oorzaken van het gedrag. Dit filmpje kan zorgprofessionals dan inspireren om breder na te denken over oorzaken van gedrag en beter het formulier in te vullen. Eerst vraagt de coach of je iets van persoonlijkheid of van persoonlijkheidsstoornissen wilt weten?

Persoonlijkheid

Bij persoonlijkheid geeft de coach uitleg over de zogenaamde BIG5 persoonlijkheidstheorie.

Mensen kunnen worden beschreven in verschillende categorieën van persoonlijkheidskenmerken. Al deze kenmerken samen maakt een persoon uniek.

3D animatie

Alle varianten van gedrag worden verduidelijkt met bewegende animatie.

Zoals hiernaast bijvoorbeeld het gedrag van een extravert persoon.

Persoonlijkhijdsstoornis

Bij persoonlijkheidsstoornissen worden drie categorieën onderkent, met ieder hun eigen varianten aan stoornissen.

Mensen met een stoornis hebben vaak weinig inzicht in het eigen functioneren en kunnen hun gedrag moeilijk aanpassen in een specifieke situatie.

Uniek karakter per stoornis

Iedere stoornis wordt uitgebeeld met een uniek ontworpen karakter die past bij de stoornis. Zoals hiernaast bijvoorbeeld de verschillende karakters die horen bij de stoornissen borderline, antisociaal, narcistisch en theatraal.

De ondersteuning vanuit de digitale coach is extra toegankelijk gemaakt doordat er aan de video een inhoudelijk navigatiemenu en interactieve knoppen zijn toegevoegd. Tevens kan er vanuit de video heel eenvoudig worden teruggegaan naar het invulformulier in Nedap of Mijncaress.

Coach overal oproepbaar

De digitale coach van Laurens is ook oproepbaar vanuit een hoofdmenu dat wordt aangeroepen vanuit allerlei websites.

Via het hoofdmenu is de interactieve video bijvoorbeeld ook als (web)app geïnstalleerd op alle smartphones van het thuiszorg personeel.

Bekijk de video hieronder

Bekijk de video live

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan direct contact met ons op en vraag vrijblijvend een gratis adviesgesprek aan.

Contact opnemen

Andere toepassing bekijken?

GuidingTube wordt toegepast in verschillende branches. Bekijk ook andere live voorbeelden.

Naar toepassingen

©2019 GuidingTube